LİSANS QR BARKOD TARAMA EKRANI
Sisteme kayıt Lisanstaki Barkod okutularak yapılır.
Bu işlemin yılda bir defa yapılması gerekir.
Lisans Tarama Nasıl Yapılır
1- (a) kamera kullanıma izin verinize basılır.
2- (b) kamera seçimi yapılır.
facing front(ön kamera) /// facing back(arka kamera)
3- (c) TARAMA BAŞLAT basılır.
VE LİSANSTAKİ BARKOD OKUTULUR.

ÖNEMLİ BİLGİ: Kare barkod ışıklı bir ortamda kameraya
yaklaştırıp uzaklaştırarak net görüntü ile okuma yapılmalıdır.
Barkodun tamamı (üç köşesindeki karelerin tamamı)gözükmelidir
Kesinlikle,Barkod Fotograf ile kapatılmamış olması gerekir.
Barkodun üzerinde herhangi bir çizgi, imza ve mühür olmamalıdır.
BUNUN GİBİ BARKODLARI OKUMAZ -OKUNABİLEN LİSANS ÇIKARMALISINIZ.

***Bu sayfaya yüklenen bilgilerin ilgili kişi tarafından şahsen yüklenmesi esastır. Temsilci tarafından bilgilerin girilmesi halinde KVKK’dan kaynaklı ilgili onay ve rızaların temsilciye verildiği ve aynı zamanda temsilcinin kişi adına onay ve rıza vermeye yetkilendirildiği kabul edilir. Federasyonca sorumluluk kabul edilmez. Bu sayfaya bilgi yüklenmesi halinde TGGF resmi internet sitesinde ilan edilen KVKK Açık Rıza Onay Metninin okunduğu ve metinde yer alan hususlara onay verildiği kabul edilir.